Rørfornying av trykkledninger / vannledninger

Ege liner er ett såkalt Compact pipe som er ett polyetylenrør for bruk i vannrør og trykkbelastede rør. Røret brettes ved hjelp av en spesiell termomekanisk behandling under produksjon.

Lange lengder, selv med store dimensjoner kan vikles på tromler på grunn av redusert tverrsnitt. Installasjon foregår ved at røret vinsjes inn i gammelt rør og tilføres varme og trykkluft. Røret vil da utvide seg til sin opprinnelige form. Det nye røret vil da ligge som ett statisk uavhengig rør tett-tilsluttet mot det gamle røret.

Før installasjon vil rørene bli renset godt. All rust, avleiringer blir fjernet og røret blir inspisert før installasjon

Før steaming
Etter steaming
Skroll til toppen