Rørfornying Privat

Installasjon av strømperforinger
Dette er metode vi bruker når vi skal rørfornye bunn- og stikkledninger, spillvann og overvann. Dette kan være privat, borettslag eller offentlig. Først så renser vi røret med høytrykk og freser bort elementer hvis det behøves. Etter dette foretar vi en inspeksjon for å kartlegge innsiden av røret med kamera. Til dette brukes det som regel ett stakekamera. Når vi kjenner tilstanden og målene på røret kan vi begynne med rørfornying. Alle data vil bli loggførte med bilder og rapporter for hvert strekk.

Enkelt forklart så skjer rørfornyingen ved at det blir vrengt inn en fleksibel
strømpeforing som er mettet med en tokomponent epoxy i det eksisterende røret, til dette brukes det en insallasjons-trommel som blir tilsatt trykkluft, men før det kjøres det inn en preliner som er en beskyttelse som ligger på yttersiden av strømpeforingen. Det gamle røret blir som forskaling for strømpen. Når strømpeforingen er kommet på plass kjøres det inn en kalibreringsslange. Når denne er trykksatt kan vi begynne med herdeprossessen. Herding foregår ved at vi tilfører varm steam inn i strømpen som gjør at røret blir hardt. Resultatet er ett nytt rør inni det gamle. Etter at denne prossessen er ferdig går vi med kamera og lager en film av det nye røret og freser opp eventuelle gren som kommer inn på røret.

Skroll til toppen