Rørfornying Offentlig

Installasjon av glassfiberarmerte strømper.
Etter en grundig inspeksjon og rengjøring som kan gjøres ved spyling og med robotfres, trekkes først en glidefolie i kanalene, dette kommer litt an på type strømpe som brukes. Strømpen trekkes deretter inn med vinsj. Den glir lett på glidefolien som beskytter ytterfolien mot riper og skade.

Det kan og brukes en strømpe som har ett ferdig lag med glidefolie på ytterside. Endene lukkes så med pakkbokser («packere»), strømpen blåses opp kontrollert med ca. 0,5 bar trykkluft og trykkes dermed mot rørets vegg. Innerfolien og ytterfolien på strømpen er styren-tette og hindrer forurensning av grunnvann og hindrer spredning av styrenlukt mv. Ytterfolien beskytter også strømpen mot forurensning (vann/jord o.l.) før herding. Den blir også liggende som en ekstra beskyttelse etter installasjon. (Innerfolien fjernes etter installasjon.)

Strømpen herdes med UV-lys som er montert på et såkalt «lystog» som dere ser bilde av på neste side. Dimensjon og veggtykkelse er avgjørende for kjørehastighet på lystoget som igjen bestemmer intensitet på UV-lyset. Hastighet blir overvåket av en datamaskin og loggført automatisk. Etter at strømpen er trykksatt/kalibrert men før UV lampene tennes (før utherding starter) blir strømpen kontrollert visuelt med et kamera som er montert foran på lystoget. På denne måten kan eventuelle feil rettes i forkant og man får ikke en overraskelse etter at utherding er fullført. Når denne kontrollen er ferdig tennes UV lampene og kjører lystoget med en definert hastighet gjennom strømpen. Når denne prosessen er ferdig, tas lystoget ut, innerfolien trekkes ut av installert strømpe.

Haaland Rørinspeksjon benytter forskjellige leverandører av glassfiberarmertstrømpe. Utfra eksisterende forhold av strekningen som skal fornyes vurderes hvilke typer strømpe som er mest egnet. Alle leverandørene har strømper med sine egne spesifikke fordeler. For eksempel har Berolina og Inpipe forskjellige egenskaper mht dimensjonsoverganger og deformert rør. Berolina har egenskaper som er optimal for mindre dimensjonsendringer grunnet sin overlappende glasfiberduk. Dermed kan det mest egnede produkt velges utfra eksisterende forhold. Disse produktene brukes mest for større dimensjoner og kan legges i rør opp til DN1600. Herdetiden med UV herding går snarere enn med tradisjonell herding med varme eller steam.

Scroll to Top