Høytrykkrens

Ved rengjøring bruker vi høytrykk. Vi kan bruke enten spylebil eller kombibil som er utstyrt med slamsuger. Er rørene eller kummene fulle av slam kan vi fjerne dette effektivt ved bruk av vår kombibil. Til mindre dimensjoner opp til DN250 bruker vi spylebil for rensing av rør med høytrykk. På større dimensjoner og på offentlige rør vil rør bli renset med kombibil (høytrykk) og annet renseutstyr. Det kommer an på om det avløp eller vannrør.

Scroll to Top